Měřící systémy

  • Nabízíme kontaktní měřící systém ACU-RITE pro měření rozměrů výrobků a číslicové indikace polohy pro obráběcí stroje.
  • Speciální měřící počítač GAGE-CHECK pro manuální a automatické měření. Jednobodové a vícebodové měření s vysokou přesností. Měření je řízeno buď z operátorského panelu nebo automaticky. Lze použít až 8 měřících sond současně. Přehledný display umožňuje okamžité znázornění všech odchylek a rozmezí tolerance.
  • Mezi další přednosti patří indikace až pro 16 rozměrů, nastavitelné vkládání jmenovité hodnoty, horní a dolní tolerance. Pomocí vnitřních matematických a trigonometrických vzorců lze výstupní měřené údaje použít pro komplexní výpočty. Integrované statické vyhodnocování výsledků měření a výpočet střední, maximální, minimální hodnoty, standardní odchylky a tvorba histogramu.

Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy
Měřící systémy